REKLAMA

Kokie karminiai ryšiai mus sieja su kiekvienu gyvenime sutiktu žmogumi

REKLAMA

Kiekvienas susitikimas gyvenime yra karminis. Kiekvienas dėl kažko ir dėl tam tikrų priežasčių yra duodamas. Kiekvienas palieka tam tikrą pėdsaką jūsų likime.

Artimas karminis ryšys reiškia, kad mes ne kartą susitikome praeituose gyvenimuose, palaikėme artimus santykius ir gal net buvome kažkuo kalti prieš tą žmogų arba jis prieš mus. Gali būti, kad mes buvome didelių nelaimių jo praeityje priežastimi ir dabar mokame už savo žiaurias klaidas tuo, kad priversti tarnauti tam žmogui, pildyti jo užgaidas, išklausyti pretenzijas. Jei mes likimo pastatyti į tokias sąlygas, reiškia, tam yra priežastis.

Kuo tolimesnis karminis ryšys, tuo mažiau mes susitikinėjome ir turėjome energinių kontaktų praeityje, o taip pat mažiau jų bus dabartiniame gyvenime.

Manoma, kad iš įsikūnijimo į įsikūnijimą mes pereiname „ryšuliais“, arba „krepšeliais“, kaip vienos vados viščiukai. „ Krepšeliai“ vienas nuo kito skiriasi vibracijomis. Pagal tas vibracijas mes atpažįstame žmogų iš savo „krepšelio“, kad ir kaip išmėtytų mus likimas. „Netikėtai“ susitikę mes iškart suprantame vienas kitą iš pusės žodžio. Tai nereiškia, kad mes nebendraujame su žmonėmis iš kito „krepšelio“. Su jais būna labai sunkūs ir sudėtingi karminiai ryšiai, bet gerai jaučiamės tik su savais. Būna, kad karma mus pasmerkia būti vienišais ir nieko nesutikti iš savų. Ką gi, matyt to mes nusipelnėme.

Pradėsime nuo pačios tolimiausios kategorijos, kuri veikia mus silpniausiai. Jai priklauso žmonės, su kuriais mes turime silpniausius karminius ryšius. 

REKLAMA

PraeiviaiPRAEIVIAI

Pirmam sutiktajam mes neatiduodame visko iki paskutinio grašio ir neiname paskui jį į pasaulio kraštą. Su atsitiktiniais praeiviais prasmingiau turėti tik tokius kontaktus, kurie atitinka šią karminę kategoriją. Pagrindinis bendravimo su praeiviais būdas – lygiaverčiai mainai, kas yra mūsų geranoriško požiūrio į pasaulį rodiklis.

Jeigu jums reikia priimti kokį nors sprendimą dėl žmogaus, kurį jūs matote pirmą kartą, suteikti jam pagalbą, kurios jis prašo, pirkti daiktus, kuriuos siūlo, – įsiklausykite į savo pojūčius. Pasistenkite suprasti, malonus ar nemalonus energetinis impulsas sklinda nuo to žmogaus ir kaip šis impulsas jumyse atsišaukia. Pavyzdžiui, nuo tų, kurie perša gatvėje savo prekes, paprastai sklinda malonus energetinis impulsas (jie specialiai to mokosi), bet jei įsiklausysite į save, tada kyla neaiškus nemalonus pojūtis. 

PraeiviaiPAŽĮSTAMI

Tai žmonės, su kuriais mes dažnai ar nelabai dažnai susitinkame gyvenime. Į draugų kategoriją mes jų įrašyti negalime todėl, kad nejaučiame didelio artumo su jais. Apskritai, mes jų nežinome tiek gerai, kad suprastumėm, kas jie mums yra, išskyrus tai, kad mes tiesiog juos pažįstame.

Tai žmonės, su kuriais kartais pabendraujame, kaimynai, pastovus kirpėjas, pirtininkas, vaikų mokytojai. Tai pati plačiausia kategorija mūsų gyvenime. Ir kaip skirtingai mes elgiamės pirtyje ir tėvų susirinkime, taip skirtingai mes kuriame energinius ryšius su skirtingais žmonėmis. Visi mes, Žemės gyventojai, esame panašūs ir mes turime bendras užduotis. Nuo to, kaip gyvena kiekvienas žmogus, priklauso visos bendruomenės gyvenimas, o tai reiškia, kiekvieno iš mūsų. Energinis bendravimas pažįstamų kategorijoje įvairiausias. Pažįstamus galime suvokti kaip labai artimus ir malonius žmones, mylėti juos labiau nei artimuosius, būti dvasiškai su jais vieningiems ir galime priimti vieną kitą net priešiškai. Atsižvelgdami į tai, mes ir kuriame savo santykius su jais. 

REKLAMA

Alfa.lt naujienos

REKLAMA