REKLAMA

Šešėliai: kodėl kai kurie žmonės mus taip smarkiai erzina?

REKLAMA

Šis straipsnis gali pakeisti jūsų ligšiolinį supratimą apie sąveiką su kitais žmonėmis.

Pradėkime nuo pradžių. Tarkime, egzistuoja vienas žmogus, pavadinkime jį Jonu. Vaikšto tas Jonas po šią planetą, atlieka kažkokias funkcijas, vaidina savo socialinius vaidmenis ir pasirodo kitiems žmonėms, prisidengęs įvairiomis kaukėmis. Tokį jį mato ir pažįsta aplinkiniai. Tai yra jo Persona (Pagal Jungą).

Ką daryti, kad tas asmuo nenervintų?

Tačiau Jonas turi ir dar vieną savo pusę – šešėlį (šešėlio archetipą pagal Jungą).

Į savo šešėlį Jonas patalpino viską, ką jam draudė tėvai ir ką paskui ėmė drausti pats sau.

REKLAMA

Šešėlyje kaupiasi mintys ir jausmai, kurios žmogui atrodo nepriimtinos. Tai yra pasąmonės dalis, susidedanti iš nuslopintų idėjų, silpnybių, troškimų, instinktų ir trūkumų. Taip ir gyvena Jonas su savo milžinišku šešėliu už nugaros, kurio net neįtaria.

ŠešėliaiDažnai šešėlinės savybės pasireiškia alkoholinio apsvaigimo būsenoje ir sapnuose, kai sąmonės kontrolė nusilpsta, o pasąmonė ima lįsti lauk iš kontroliuojamo proto gniaužtų.

Vaiko troškimas išsiskirti, būti teisiam, savarankiškam, smalsiam, atvirai reikšti save, savo emocijas, poreikius nebuvo priimtinas tėvams, mokyklai, visuomenei. Visa tai nugrimzdo šešėlyje.

Ir liko iš Jono tik pusė, jo Persona, kažkokia pilka asmenybė, patogi daugumai aplinkinių. Jis pasidarė patogus, primityvus, nuobodus net sau ir niekam nekeliantis rūpesčių.

Rūpesčiai prasidėjo tada, kai Jonas sutiko Onutę, kurioje šios savybės nebuvo nustumtos į šešėlį. Ji jas atvirai išreikšdavo.

Tada pradėjo kilti susierzinimas. Kaip ji išdrįso išreikšti save visiškai? Kaip ji gali sau tai leisti? Aš negaliu, o kodėl ji gali?

Štai iš kur kyla susierzinimas ir pyktis. Jausmai, kurie tarytum nukreipti į ją, o iš tikrųjų tai yra pyktis ant savęs.

Jonui vaikystėje buvo draudžiama pykti – dabar jį erzina visi, kas tai sau leidžia daryti. Uždraudė keiktis – erzina tie, kurie keikiasi. Uždraudė kvailai klausinėti – erzina tie, kurie išdrįsta būti smalsūs.

Iš esmės visos tos savybės jame yra, bet jis jų nepripažįsta, neskiria joms vietos, todėl jos išsisklaidžiusios po visą jo gyvenimą.

Įdomiausia tai, kad tokiam žmogui pasaulis nuolat sudarys atitinkamas situacijas. Jis visur matys „pykstančius“ žmones ir tai bus jo projekcijos.

Tai, ko jis nesupranta savyje, jis ras kituose žmonėse, ir visata tik atsilieps į tokį „užklausimą“, kad parodytų jam, koks jis yra iš tikrųjų.

Kyla klausimas: ką daryti? Kaip nesierzinti?

ŠešėliaiTechnika „Vietos suteikimas“

Svarbu pagauti save tokio susierzinimo momentu ir paklausti savęs: koks to žmogaus bruožas erzina mane? Tai ir bus tas bruožas, kurio netoleruojate savyje. Toliau reikia pasakyti: aš duodu tai ypatybei (įvardinti ją) vietą savo gyvenime. Pajauskite, priimkite ją kaip resursą ir integruokite į savąjį Aš.

REKLAMA

Alfa.lt naujienos

REKLAMA