REKLAMA

5 veidrodiniai principai, kuriuos verta žinoti

REKLAMA

Realybė pasireiškia dviem formomis: fizine, kurią galima paliesti, ir metafizine, kuri yra už mūsų suvokimo ribų.

Abi formos egzistuoja vienu metu, yra persipynusios ir papildo viena kitą.

Jūsų atspindys veidrodyje – tai jūsų metafizinis pavidalas. Ir jis yra realus. Dabar panagrinėkime penkis veidrodinius principus, kurie mums gali labai praversti.

I principas. Pasaulis kaip veidrodis atspindi jūsų požiūrį į jį.

Pasaulis jums atspindi jūsų mintis. Jeigu liūdite, pykstate, jaučiate apmaudą, pasaulis atsuka jums niūriąją savo pusę ir pateikia atitinkamus įvykius.

REKLAMA

Kai džiaugiatės, pasaulis rodo jums savo džiaugsmingąją pusę ir puikias perspektyvas.

II principas. Atspindys formuojasi , kai siela ir protas būna vieningi.

Dažnai būna didelis skirtumas tarp to, ko nori žmogaus siela, ir ką jis galvoja.

Dažniausiai pasiekiama neigiama vienovė, nes protui lengviau patikėti tuo, kas yra bloga, o ne kas yra gerai. Kai ko nors bijote, nenorite, siela priešinasi, o protas patvirtina, kad „viskas taip ir bus“. Kai ko nors norite iš visos širdies ir protas su tuo sutinka, tai ir gaunate.

III principas. Veidrodis reaguoja su uždelsimu.

Jeigu stengiatės manifestuoti kažką nereikšmingo, tai gali įvykti po kelių valandų. Šiuo laiko skirtumu galima pasinaudoti, kai nėra sielos ir proto vienybės. Nuolat kartokite savo troškimą: „Aš to noriu, esu vertas, žinau, kad taip turi būti“.

Jeigu apie kažką galvojote vakar, šiandien veidrodis jums atspindės Čia veikia tas pats priežasties ir pasekmės dėsnis. Tai, ką turite šiandien, yra jūsų ankstesnių minčių, veiksmų ar neveikimo rezultatas. Tvirtinkite sau, kad pasaulis rūpinasi jumis, tada taip ir bus.

IV principas. Veidrodis konstatuoja požiūrio turinį, ignoruodamas jo kryptį.

Baimė, abejonės realizuojasi akimirksniu. Jeigu stengiatės kažko išvengti, rizikuojate su tuo susidurti. Veidrodis atspindi turinį, esmę. Kad išvengtumėte blogio, kontroliuokite savo mintis, ir emocijas.

V principas. Veidrodis atspindi (realizuoja) viską, ko jūs nenorite.

Galvokite ne apie tai, ko nenorite, o apie tai, ko norite. Pašalinkite iš savo leksikono visus žodžius su „ne“: nepasitenkinimą, nenorą, nepritarimą, neapykantą, nepasitikėjimą, nesėkmę ir visus žodžius su neigiama prasme. Pakeiskite juos tuo, ko jums reikia.

Dabar panagrinėsime, kaip veidrodžiai atspindi santykius.

5 santykių veidrodžiai

Pirmasis veidrodis atspindi dabarties momentą.

Geri veidrodžiai būna vaikai ir gyvūnai. Jie atspindi būtent tas nesąmoningas nuostatas, emocijas, kurios tuo momentu valdo jus.

Vaikams būdinga jautri intuicija, jie gerai jaučia suaugusiųjų nuotaiką, būseną, energingumą ir savo elgesiu parodo, į ką reikia atkreipti dėmesį.

Jei pavargusi mama nesiilsi, toliau prisiversdama dirba, vaikas ožiuosis ir triukšmaus.

Kaip pakeisti situaciją? Pasakykite, ką jūs iš tikrųjų manote, jaučiate, ko norite. Tada paprašykite vaiko pasėdėti ramiai.

REKLAMA