REKLAMA

Atspindžio dėsnis paaiškina, kodėl pritraukiame į savo gyvenimą tuos pačius žmones, situacijas ir problemas

REKLAMA

Atspindžio dėsnis byloja apie tai, kad mes ne tik pritraukiame į savo gyvenimą tam tikras aplinkybes, bet ir per savo kitų žmonių suvokimą galime sužinoti, kas mes tokie esame. Skausmas ir kančios padeda suprasti, kurią vietą reikia gydyti, o džiaugsmas nurodo tai, kas mums neša laimę.

Įsidėmėkite: gyvenimas ne vyksta su mumis, o yra mūsų pačių atspindys.

Vieną svarbią gyvenimo paslaptį žino tik tikrai galingi ir sėkmingi žmonės. Visa jos esmė slypi grįžtamajame ryšyje. Kai pastebite, kad jūsų nepasisekę santykiai vis kartojas ar kelintą kartą prarandate darbą dėl savo neefektyvumo, jūs galite reaguoti į tai dvejopai.

Vieni žmonės laiko pasaulį neteisingu, o save – tos neteisybės aukomis. Kitų mintys sukasi kita kryptimi – jie supranta, kad pasaulis visai nesistengia jų nubausti, o tik suteikia jiems grįžtamąjį ryšį.

RefleksijaAmerikiečių rašytoja Iyanla Vanzant sako: „Tai, kas mums patinka kituose žmonėse, yra tai, už ką mes mylime save. O tai, ko mes nekenčiame juose, parodo mums, ko mes nepastebime savyje“.

REKLAMA

Mūsų pasaulio suvokimas priklauso nuo mūsų proto išsivystymo lygio. Šią išvadą patvirtina plataus mokslinio tyrimo rezultatai: žmonės nepajėgūs užjausti tol, kol nenubrėžia paralelės tarp savęs ir kito žmogaus. Kai tik jie sugeba įsivaizduoti save kito žmogaus vietoje („ji tokia pat motina kaip ir aš“ arba tas žmogus kilęs iš to paties miesto kaip ir aš“), jie įgauna sugebėjimą išreikšti užuojautą ir supratimą.

Sąmoningas žmogaus protas yra ribotas. Didelę darbo dalį atlieka pasąmonė. Pagal kai kuriuos mokslinius apskaičiavimus pasąmonė nulemia 95 proc. mūsų protinių ir fiziologinių procesų. Tuo metu mūsų akys, ausys ir visi kiti pojūčių organai dirba kartu su smegenimis, filtruoja visą gaunamą informaciją ir parenka tik labiausiai aktualią jos dalį perdavimui į sąmonę. Štai kodėl jaudintis kur kas lengviau nei būti dėmesingam, jautriam – smegenys paprasčiausiai teikia pirmenybę su grėsme susijusiai informacijai.

Nemažai žmonių nežino, kad egzistuoja daugybė elgsenos šablonų ir dėsningumų, atsakingų už mūsų rutininę sąveiką su pasauliu, kuri vyksta be mūsų žinios, tai yra, per pasąmonę. Laimei, pasaulis mums visies pasitarnauja kaip savotiškas veidrodis: mes galime pamatyt, kokie esame, paprasčiausiai pažvelgę į tai, kokią reakciją mums sukelia aplinkiniai.

Jeigu jūs iš tikrųjų norite žinoti, kiek pasiekėte savo gyvenime, apsidairykite aplinkui. Ne viena atskirai paimta aplinkybė gali suteikti apie jus daug informacijos. Jūsų veiksmų dėsningumai, santykiai ir elgesio stilius nėra atsitiktiniai.

Jeigu jūs pasijuntate įtraukti į toksinius santykius, tai yra aiškus užsitęsusios sielos žaizdos požymis, į kurią jums reikia atkreipti dėmesį. Jeigu nuolat jaučiate džiaugsmą ir ramybę, vadinasi, gyvenate subalansuotą gyvenimą arba elgiatės pagal savo vertybes, troškimus ir poreikius.

REKLAMA

Alfa.lt naujienos

REKLAMA