REKLAMA

Chiromantija

REKLAMA

Chiromantija, arba delnažinyste, vadinamas būrimas iš delno ir riešo linijų. Burti tinka bet kuri ranka, tačiau kairioji per šimtmečius buvo būrėjų numylėtinė. Sakoma, jog kairioji ranka parodo kokį likimą žmogus atsinešė į šį pasaulį gimdamas, o dešinė – tai, ką įgijo gyvendamas.

Būrimas pagal delno krantus

Žmogaus delnas niekada nubūna lygi plokštuma. Jame galima pastebėti keletą iškilumų. Juos pavadinsime krantais. Senovės chiromantai jiems suteikė planetų pavadinimus.

Jupiterio krantas yra prie tos vietos, kur delnas susijungia su smiliumi.

Saturno krantas – prie didžiojo piršto.

Saulės krantas – prie bevardžio piršto.

REKLAMA

Merkurijaus krantas – prie mažylio.

Veneros (arba meilės) krantas užima visą pamatinį nykščio pirštakaulį.

Marso krantas yra maždaug ties ta vieta, kuria daužiame į stalą, kai trenkiame į jį kumščiu ar delno šonu, jis ribojasi su Merkurijaus krantu.

Mėnulio krantas užima visą plotą tarp Marso kranto ir riešo linijos, skiriančios delną nuo dilbio.

Krantų reikšmės pagal jų požymius

Veneros krantas

Gerai išsivysčiusi viršutinė Veneros kranto pusė, esanti arčiau smiliaus – geras, taktiškas, gailestingas žmogus.
Gerai išsivysčiusi apatinė Veneros kranto pusė – jausmingas, temperamentingas, aistrų valdomas žmogus.
Gerai išsivystęs visas Veneros krantas – polinkis į meną ir grožį.
Silpnai iškilęs – šaltumas meilėje.
Plokščias – energijos stoka, nejautrumas kitiems, savimeilė.
Labai išsipūtęs – gyvuliški instinktai, nevaldomos aistros.

Jupiterio krantas

Vidutiniškai (pastebimai) iškilęs – teisingumas, meilė gamtai.
Smarkiai iškilęs – išdidumas, savimeilė.
Beveik nėra iškilumo – netikęs būdas, tinginys, egoistas, neturintis savigarbos.

Saturno krantas

Vidutiniškai iškilęs – kruopščiai apsvarstantis savo veiksmus žmogus, mėgstantis pamąstyti vienumoje.
Smarkiai iškilęs – uždaras žmogus, melancholikas, gali būti linkęs į savižudybę.
Neiškilęs – neprognozuojamas elgesys.

Saulės krantas

Vidutiniškai iškilęs – talentingas, kūrybiškas žmogus, menininkas.

Smarkiai iškilęs – siekiantis šlovės, pripažinimo, pergalių, azartiškas žmogus.

Plokščias – materialistas.

Merkurijaus krantas

Pastebimai iškilęs – polinkis į mokslus, oratoriniai sugebėjimai, suktumas, gražbyliavimas.

Smarkiai iškilęs – veidmainis, įžūlus apgavikas, vagis.

Plokščias – neturintis polinkio į mokslus ir prekybą.

Marso krantas

Vidutiniškai išsivystęs – drąsa, kilnumas, susivaldymas, pasirengimas sunkumams ir netikėtumams.

Smarkiai iškilęs – žiaurumas, brutalumas, gašlumas, kraujo troškimas.

Neiškilęs – bailumas, nesugebėjimas išsaugoti pusiausvyros ekstremaliose situacijose.

Mėnulio krantas

Vidutiniškai iškilęs – svajingas, lakios fantazijos, padorus, poetiškas žmogus.

Smarkiai iškilęs – prietaringas, liguistos vaizduotės, paniuręs, pesimistas.

Plokščias – vaizduotės stoka.

Būrimas iš delno linijų

Pagrindinės delno linijos yra septynios:

1. Gyvenimo linija.

2. Širdies linija.
3. Galvos linija.
4. Likimo linija.
5. Saulės linija.
6. Sveikatos (kepenų) linija.
7. Vedybų linija.

Profesionalūs būrėjai dar atkreipia dėmesį į riešo apyrankes ir Veneros juostą.

Tyrinėjant rankos linijas, pirmiausia reikia atsižvelgti į tris dalykus: 1) jos ilgį, 2) kryptį, 3) pradinį ir galinį tašką.

Gyvenimo linija

Gyvenimo linija – tai lanko pavidalo linija, beveik visai apgaubianti Veneros krantą.

Į gyvenimo liniją reikia kreipti ypatingą dėmesį. Pagal ją būrėjai nustato žmogaus sveikatos būklę, daro išvadas apie jo gyvenimo trukmę. Kuo ilgesnė gyvenimo linija, kuo ji ryškesnė, tuo stipresnė žmogaus sveikata ir didesnė ilgaamžiškumo tikimybė.

Įvairių gyvenimo linijos požymių reikšmės

Neryški ir plati – silpnos sveikatos požymis.

Neryški su atšakomis – ilgas gyvenimas, bet dažnos ligos.

Sutrūkinėjusi – sunki liga.

Labai plona – nervingumas.

Labai stora, gili, raudona – nesivaldantis žmogus, galintis padaryti nusikaltimą.

Dviguba – gerovės, sėkmės ženklas.

Trumpa – ankstyva mirtis.

Jei linija netikėtai išnyksta – paralyžiaus grėsmė.

Jei linija pamažu išnyksta – kol kas dar nenustatyta mirtina liga.

Atšakos nuo gyvenimo linijos į galvos linijos pusę – gerovė, turtingas, sėkmingas gyvenimas.

Atšakos į Veneros kalvą – varganas gyvenimas.

Širdies linija

Širdies linija eina palei kalvas, esančias prie pirštų pagrindo.

Įvairių širdies linijos požymių reikšmės:

Aiški ir ryški – kilnumo ir gerumo ženklas.

Ilga, per visą delną – jautrumas, emocionalumas.

Blyški ir plati – fizinis silpnumas, širdies ligos.

Laužyta linija – dažnos ligos.

Jupiterio krante prasidedanti linija – geri žmogaus ketinimai. Kuo arčiau Jupiterio kranto širdies linijos pradžia, tuo kilnesnis žmogus.

Kuo arčiau jos pradžia prie Saturno kranto, tuo labiau žmogus valdomas aistrų.

Prasidedanti tarp smiliaus ir didžiojo piršto – laiminga meilė ir sėkmė visą gyvenimą.

Prasidedanti nuo didžiojo piršto – nedoras žmogus, galintis išduoti draugystę ir meilę.

Prasidedanti nuo bevardžio piršto – silpnaprotystė.

Merkurijaus krantą apsupanti linija – oratoriaus talentas, aktoriniai gabumai.

Nepastebima širdies linija – silpna širdis, nelaimės.

Dviguba linija – sugebėjimas karštai mylėti, sėkmė gyvenime.

Susijungianti su gyvenimo ir galvos linijomis – širdies ir plaučių ligos, greita mirtis.

Susijungianti su galvos linija – bjaurus būdas.

Labai raudona – karšta širdis.

Melsva ir geltona – kepenų ligos.

Labai plona ir ilga – žmogžudžio instinktus.

Sutrūkinėjusi, netolygi – neapykanta priešingai lyčiai, bjaurus būdas.

Nutrūkusi žemiau Saturno ar Merkurijaus kranto – iširusi santuoka.

Galvos linija

Galvos linija prasideda tarp širdies ir gyvenimo linijų. Ji nusako žmogaus protą, išmintį.
Įvairių galvos linijos požymių reikšmės
Tiesi linija – teisingumo ženklas.
Tiesi, ilga, ryški linija – stipri valia, logiškas mąstymas, didelis protas.
Ilga ir plati – kerštingumas, nevaldomas charakteris.
Siaura ir ilga – nepastovumas, nerimtumas.
Kreiva arba zigzaginė – piktumas, vagystės.
Blyški ir plati – silpnaprotystė.
Trumpa ir siaura – silpnaprotystė.
Jei galvos ir gyvenimo linijų pradžia sutampa – sumanumas, puikūs protiniai sugebėjimai.
Jei galvos ir gyvenimo linijų pradžia nesutampa – aikštingumas, užsispyrimas, pusiausvyros stoka.
Nukreipta į širdies liniją – silpni protiniai sugebėjimai.
Nukreipta į Mėnulio krantą – romantiškas, emocingas, jautrus žmogus.
Tiesi, einanti per visą delną – taupumas, šykštumas. Jei linija raudona – dar ir žiaurus.
Pasibaigianti kilpa – žodžio nesilaikymas, nesugebėjimas siekti užsibrėžto tikslo.
Susijungianti kokioje nors atkarpoje su širdies linija – dominuoja emocijos, o ne protas.

Sutrūkinėjusi linija – dažnos traumos, galvos skausmai.

Likimo linija

Likimo linija gali prasidėti nuo: a) galvos linijos, b) Marso kalvos, c) apyrankės, d) Mėnulio kalvos ir baigtis:: a) delno centre, b) virš galvos linijos, c) po širdies linija, d) ant vienos iš keturių kalvų prie pirštų.

Įvairių likimo linijos požymių reikšmės

Prasidedanti nuo gyvenimo linijos ir einanti į Saturno krantą – ramus gyvenimas.

Prasidedanti Marso krante – nelaimingas gyvenimas.

Prasidedanti Mėnulio krante – įtaka kitų žmonių likimui.

Prasidedanti tarp Veneros ir Mėnulio krantų, einanti tiesiai iki didžiojo piršto – ilgas, ramus, laimingas gyvenimas.

Siekianti Jupiterio krantą – garbėtroška.

Siekianti Saturno krantą – mąstymo gilumas, polinkis į prekybą, žemdirbystę ar politiką.
Siekianti Saulės krantą – pasisekimas meno, literatūros srityje, praturtėjimas.
Pasisukusi į Merkurijaus krantą – komerciniai gabumai, materiali gerovė.
Einanti per Marso krantą – karštas būdas, didelės ambicijos.
Tiesi linija – ramus, tolygus gyvenimas.
Sutrūkinėjusi, kreiva linija – dažnos gyvenimo permainos.
Nutrūkstanti prie galvos linijos – avantiūrizmas, galvos skausmai.
Atšakos, nukreiptos į viršų – asmeninių nuopelnų, laimėjimų ženklas.
Atšakos, nukreiptos žemyn – nesėkmių ir nelaimių ženklas.
Nutrūkstanti prie širdies linijos – gyvenimo lūžis, susijęs su meile.
Išsišakojanti į dvi atšakas – didelių sunkumų ir nesugebėjimo juos įveikti ženklas.
Nelygi pradžia, bet tiesi pabaiga – laiminga senatvė.

Lygi pradžia, neaiški pabaiga – laiminga pirmoji gyvenimo puse ir sunki antroji.

Neaiški likimo linija – monotoniškas, nykus gyvenimas.

Gili, raudona, perkertanti Saturno krantą, įeinanti į didįjį pirštą – negarbingą mirtį.

Sveikatos linija

Sveikatos (arba kepenų) linija prasideda netoli apyrankės, šalia gyvenimo linijos galo ir eina į viršų, link Merkurijaus kranto (link mažylio).

Sveikatos linija aptinkama ne ant kiekvienos rankos, kartais ji būna vos pastebima. Ji nusako žmogaus sveikatos būklę.
Įvairių sveikatos linijos požymių reikšmės
Aiški, ryški, tiesi ir neišsišakojusi – sveikas žmogus.
Sutrūkinėjusi ir tamsi – ūmus charakteris, nervingumas, kepenų ir tulžies pūslės ligos.
Kelis kartus nutrūkusi ir kampuota – skrandžio ir žarnyno ligos.
Lydima kelių kitų linijų, einančių link Marso kranto ar delno krašto – didelės laimės ženklas.
Sveikatos linijos nebuvimas – gera sveikata.

Saulės linija

Saulės (arba Apolono) linija prasideda nuo gyvenimo linijos ir Mėnulio kranto arba tarp jų ir eina į Saulės krantą, link bevardžio piršto,

Saulės linijos reikšmės
Prasidedanti nuo gyvenimo linijos – artistiniai sugebėjimai.
Prasidedanti nuo likimo linijos – polinkis į menus.
Prasidedanti nuo Marso kranto – sėkmė ir kova.
Prasidedanti nuo Mėnulio kranto – poetiniai gabumai.

Baigiasi trimis atšakomis, siekiančiomis Saulės krantą – šlovė ir turtai.

Vedybų linija

Šalia paminėtų pagrindinių ilgųjų delno linijų, verta atkreipti dėmesį į brūkšnelį ar brūkšnelius ant delno krašto, tarp mažylio ir širdies linijos. Jie nurodo, kiek kartų žmogus bus vedęs per savo gyvenimą. Viena gili ir aiški linija reiškia vieną tvirtą santuoką.

Veneros juosta

Veneros juosta prasideda tarp Jupiterio ir Saturno krantų (tarp smiliaus ir didžiojo piršto) ir puslankiu eina iki bevardžio ir mažylio tarpo.

Ši linija byloja apie stiprų domėjimąsi priešinga lytimi. Kuo ji aiškesnė ir ryškesnė, tuo geidulingesnis žmogus.

Dviguba ar triguba Veneros juosta būdinga jausmingoms moterims.

Apyrankės

Apyrankėmis vadinamos linijos ant rankos riešo. Trys linijos reiškia puikią sveikatą. Trys ilgos apyrankių linijos nusako ilgą gyvenimą (kiekvienai jų skiriama po 30 metų).

Būrimas pagal mažuosius ženklus

Prie mažųjų delno ženklų, į kuriuos atkreipia dėmesį būrėjai, priskiriamas keturkampis, žvaigždė, salelė, taškas, apskritimas, kryžius, trikampis ir trišakis.

Atskiros reikšmės šie ženklai neturi. Jie nagrinėjami tik pagal tą vietą, kur jie yra.

Jei žmogaus delne yra laibai daug smulkių linijų ir įvairiausiu mažų ženklų, reiškia, kad jis labai emocingas ir jautrus asmuo. Mažieji ženklai ir smulkios linijos tai atsiranda, tai pu kurio laiko vėl išnyksta ir pakeičiami naujais.

Kvadratas

Kvadratas dažniausiai būna geras ženklas, pašalinantis pavojų.
Kvadratas linijos viduryje reiškia gresiančią nelaimę ar sunkią ligą, kuri praeis.
Kvadratas ant krantų sustiprina jų reikšmę, o ant Jupiterio kranto praneša apie laimingą santuoką.

Žvaigždė

Žvaigždė – likimo įspėjimas, dažniausiai – blogas ženklas.
Ant Saulės ar Marso kranto – gresia gaisras ar šautinė žaizda.
Linijos gale – lemtingas įvykis, kurio reikšmę paaiškina atitinkama linija, o jo pasekmes – krantas, kurį ji siekia.
Žvaigždė smiliaus gale reiškia grėsmę gyvybei dėl arogancijos, ant didžiojo piršto – blogą lemtį, ant bevardžio – gaisrą, ant mažylio – nesėkmę, bankrotą.
Ant Jupiterio kranto – viršesnio asmens globą, laimingą santuoką, sėkmingą vietos pakeitimą arba sėkmę azartiniuose lošimuose.
Ant Saturno kranto – tragišką lemtį, nervų ligas.

Ant Saulės kranto – turtus, šlovę, aukštą visuomeninę padėtį.
Ant Merkurijaus kranto – komercinę sėkmę, taip pat polinkį į vagystes ir gražbyliavimą.
Ant Marso kranto – visuomeninį pripažinimą, pagarbą, taip pat sėkmingas keliones.
Ant Mėnulio kranto – didelę meilę.

Salelė

Salelė paprastai pablogina tos linijos reikšmę, prie kurios ji prigludusi.
Ji reiškia ligas, nemalonumus, nesėkmes.
Ant likimo linijos – polinkį į neištikimybę.
Ant širdies linijos – širdies ligas.
Ant gyvenimo ar sveikatos linijos – gresiančią ligą.
Ant galvos linijos – galvos, smegenų ligą.

Taškai

Balti taškai ant galvos linijos – genialumas, išradingumas, ant širdies linijos – meilės pergalės. Baltas taškas galvos linijos gale – išprotėjimas.
Raudoni taškai arba mėlyni byloja apie ligą. Raudoni taškai ant galvos linijos reiškia polinkį į žmogžudystę ir gresiantį galvos sužeidimą, ant širdies linijos – sukrėtimus, meilės kančias, ant sveikatos linijos – kepenų ligą.
Juodi taškai – polinkis į priepuolius, stiprų įniršį Juodi taškai ant širdies linijos – sunkus širdies skausmas, nusivylimas, kurį sukels brangus žmogus.

Apskritimai

Apskritimai arba spiralės firmos ratukai kokiame nors delno krante reiškia šlovę ir sėkmę, jie sustiprina to kranto reikšmę, ant linijos – ne itin palankūs, kartais tragiški.

Grotelės

Grotelės visada nurodo žmogaus charakterio kraštutinumus, todėl laikomos negeru ženklu.
Grotelės ant Veneros kranto reiškia – nepastovumą, palaidą gyvenimo būdą.
Ant Jupiterio kranto – pasipūtimą, visuomenės panieką, valdingumą.
Ant Saturno kranto – nelaimes, turto praradimą, sunkumus.
Ant Saulės kranto – garbėtrošką, gresiantį pamišimą.
Ant Merkurijaus kranto – polinkį į vagystes.
Ant Marso kranto – prievartinę mirtį.
Ant Mėnulio kranto – nerimą, isteriją.

Kryžius

Kryžius – svyravimų ir neryžtingumo ženklas.
Kryžius ant viršutinės Veneros kranto pusės (arčiau smiliaus) reiškia laimingą meilę ir santuoką, ant apatinės – neištikimybę.
Ant Jupiterio kranto – aukštą visuomeninę padėtį, turtus, šlovę, laimingą santuoką, džiaugsmus.
Ant Saturno kalvos – žlugusias viltis ir galimą smurtinę mirtį.
Ant Saulės kranto – turtus, šlovę, pagarbą.
Ant Merkurijaus kalvos – sėkmę prekyboje.
Ant Marso kranto – sėkmingą karininko karjerą, laimingas keliones, sugebėjimą valdyti.
Ant Mėnulio kranto – turtingą vaizduotę, savęs apgaudinėjimą.
Kryžius ant galvos linijos įspėja saugotis vandens, du kryžiai reiškia tikimybę nuskęsti.
Kryžius gyvenimo linijos pradžioje reiškia nesėkmes, viduryje – sunkias ligas, nervų pakrikimą, gale – laimingą gyvenimą iki gilios senatvės.
Kryžius galvos linijos pradžioje reiškia laimę, viduryje – sunkią ligą, po didžiuoju pirštu – greitą mirtį.
Kryžius ant širdies linijos byloja apie tai, kad mylimas žmogus išeis pas kitą.
Kryžius likimo linijos viduryje reiškia gerą permainą gyvenime.
Du kryžiai ant Saturno kranto – nusikaltimą.
Kryžius ant sveikatos linijos – mirtį nuo kepenų ar kitokios ligos.

Trikampis

Trikampis – vienas iš palankiausių ženklų, nurodantis gabumus įvairiose srityse, sėkmę ir iškilią asmenybę.
Trikampis ant Veneros kranto reiškia pusiausvyrą, idealios meilės siekimą.
Ant Jupiterio kranto – diplomatinius sugebėjimus, puikią vadovo ar politiko karjerą .
Ant Saturno kranto – polinkį į ezoterinius dalykus, aiškiaregystę.
Ant Saulės kranto – nepaprastą talentą, gabumus mokslui, menui, muzikai.
Ant Merkurijaus kranto – diplomatinius sugebėjimus.
Ant Marso kranto – aukštus idealus, drąsą, galimą karininko karjerą.
Ant Mėnulio kranto – santūrumą, praktiškumą, taip pat jūrininko gabumus.

Trišakis

Trišakis – labai laimingas ir geras ženklas, bylojantis apie turtą, valdžią, šlovę.

Trišakis ant Jupiterio kranto reikia sėkmę siekiant kilnių tikslų.

Ant Saulės kranto – sėkmę ir pripažinimą meno dalykuose.

Ant Merkurijaus kranto – nepaprastus gabumus.

REKLAMA

Rašyti komentarą

Your email address will not be published.

Alfa.lt naujienos

REKLAMA